Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Τόκυο, μᾶλλον γιατὶ ἀνοίγει πολὺ νωρίς∙ τὸ εὐρὼ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 1,2259 δολλάρια καὶ 133,1750 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1316,05, καὶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 63,57. Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπενδυτῶν ἔχει προχωρήσει κάπως, ἐνῶ καὶ στὴν Γουὼλ Στρήτ σημειώθηκε ὑποτονικὴ ἄνοδος∙ οἱ ἀνησυχίες, γιὰ τὸν ἀπομονωτισμὸ τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, δὲν ἔχουν ἐκλείψει, ὅσο κι ἂν παρεμβαίνουν σταθεροποιητικὰ οἱ μεγάλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες. Ἀλλὰ οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι συνεχίζουν τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὶς πιέσεις τους γιὰ νέο δημοψήφισμα, καὶ παραμονὴ τῆς Βρεταννίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ διαπίστωσαν, ὅτι ἡ χώρα ἀποβαίνει πλέον ἕνα μικρὸ νησί, μὲ ἐλάχιστη ἐπιρροὴ στὰ διεθνῆ θέματα. Στὴν Τουλούζη ὑπεγράφη τὸ συμβόλαιο γιὰ τὴν ἀγορὰ 36 ἀεροσκαφῶν Α380 Airbus ἀπ’ τὴν Emirates, ἀντὶ δεκαέξι δις δολλαρίων∙ τὸ μεγαλύτερο ἐπιβατικὸ ἀεροπλάνο παίρνει παράταση ζωῆς.