Κορέα, διμερὴς διαλόγος

Ὁ διμερὴς διάλογος τῶν δύο κορεατικῶν κρατῶν ἄρχισε, χάρις στὴν διαμεσολάβηση τῆς ὡραίας ἀδελφῆς τοῦ κομμουνιστοῦ δικτάτορος∙ ὁ πρόεδρος τῆς Νοτίου Κορέας ἔκανε δεκτὴ τὴν πρόταση γιὰ ἐπίσκεψή του στὴν Πυόγκγιανγκ, ἂν καὶ δὲν ὀρίσθηκε ἡ ἡμερομηνία. Ἡ ἀλλαγὴ ἐπιβεβαιώθηκε κι ἀπ’ τὴν δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ ἀντιπροέδρου, ὅτι ἴσως μετάσχει καὶ ἡ χώρα του στὸν διάλογο∙ φυσικά, τὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ ἰδιαιτέρως δυσεπίλυτα, ἀλλὰ οἱ πιέσεις τῶν δύο ἀδελφῶν λαῶν εἶναι ἰσχυρότατες. Οἱ Βορειοκορεάτες ἐπιθυμοῦν τὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων μὲ τοὺς Νότιους, διότι πάσχουν ἀπὸ μόνιμη πεῖνα, ἐνῶ βλέπουν στὴν τηλεόραση τὸν πλοῦτο στὴν ἄλλη πλευρὰ τῶν συνόρων∙ ἕνα εἶναι τὸ μεγάλο ἐμπόδιο, ὁ φόβος τοῦ κομμουνιστοῦ ἡγέτου, ὅτι, ἂν χαλαρώσει τὰ δεσμά, αὐτὰ δὲν ξαναμαζεύονται.