Αὐστηρὴ παρέμβαση Εὐρώπης

Ἡ Ἐπιτροπή, διὰ τοῦ Μαργαρίτη Σχοινᾶ, ἀπηύθυνε δριμύτατη προειδοποίηση πρὸς τὴν Τουρκία, γιὰ τὸ θερμὸ ἐπεισόδιο στὰ Ὕμια καὶ τῆς ζήτησε, «νὰ δεσμευθεῖ πλήρως στὴ δόμηση σχέσεων καλῆς γειτονίας καὶ νὰ ἀποφύγει ὁποιαδήποτε πηγὴ ἐντάσεων, ἀπειλῶν, ἢ δράσεων ποὺ στοχεύουν πρὸς Κράτη Μέλη», ἐνῶ ζήτησε νὰ ἀποδεχθεῖ, «τὶς σχέσεις καλῆς γειτονίας καὶ τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τῶν διαφορῶν» καὶ «τὴν ἀνάγκη σεβασμοῦ στὴν κυριαρχία τῶν κρατῶν μελῶν στὸν θαλάσσιο καὶ ἐναέριο χῶρο τους». Πρόκειται, γιὰ τὴν πρώτη τόσο ἔντονη διαμαρτυρία τῆς Εὐρώπης πρὸς τρίτη χώρα, ἐνῶ ὁ Ἀντόνιο Ταγάνι, προειδοποίησε, ὅτι ὑπονομεύει ἡ Ἄγκυρα τὴν εὐρωτουρκικὴ διάσκεψη κορυφῆς στὴν Βουλγαρία, ἀλλὰ καὶ ἡ Φεντερίκα Μογκερίνι ἧταν αὐστηρότατη πρὸς τὸν Μεσοὺτ Τσαβούσογλου∙ στὴν συνέχεια ἐπέδωσε καὶ ἡ κυβέρνηση διαμαρτυρία πρὸς τὴν Ἄγκυρα. Ὁ σουλτάνος ἔχει ἀποθρασυνθεῖ πλήρως, λόγῳ μειοδοσίας τοῦ Ναπολεοντίσκου, καὶ ἀναζητάει διέξοδο στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Κύπρο.