Ἀδιέξοδο, Σκοπίων, Novartis

Σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο ἔχει αὐτοεγκλωβισθεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, λόγῳ Σκοπιανοῦ καὶ Novartis, ἐνῶ στὸ κόμμα του δὲν ἔχουν ἀπομείνει στελέχη καὶ ἀποβλέπει μόνο στοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς του∙ ἡ πορεία πρὸς ἐκλογές, μὲ ἀκραία πόλωση καὶ καταπάτηση κάθε ἐννοίας κράτους δικαίου καὶ δημοκρατικῶν θεσμῶν εἶναι ἀναπότρεπτη πλέον, ἀλλὰ τὸν προειδοποιοῦν αὐστηρότατα οἱ Εὐρωπαῖοι, καθὼς αὐτοὶ ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, διότι τὰ ἔχει ξεπουλήσει ἀπὸ καιρὸ ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση. Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζεῖ στὸν κόσμο του κι ἀνταγωνίζεται τὸν ἐθνομηδενισμὸ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐνῶ ἔρχεται καὶ ἡ Ἐξεταστικὴ γιὰ τὸν συνεταιράκια, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ τοῦ ὑπουργοῦ του Ναυτιλίας στὸ σκάνδαλο τῶν φαρμάκων∙ ἡ κάλυψη τῆς δουλικότατης διαπλοκῆς δὲν ἀρκεῖ πλέον, διότι ὅλοι τὸν κατακρίνουν, ὅταν ζοῦν στὴν χειρότερη περίοδο ἐξαθλιώσεως ἀπ’ τὴν κατοχή. Οἱ νεώτεροι, τώρα ἔμαθαν, τί ἐννοοῦσαν οἱ μεγαλύτεροι γιὰ συνθῆκες πείνας…