Συνοδοιπόροι τῆς προδοσίας

Ὁ Ναπολεοντίσκος ὁμολόγησε ὅτι, ἔχει δώσει τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας στὰ Σκόπια, ἐνῶ ὁ συνοδοιπόρος του δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀεροδρομίου καὶ τοῦ ΚΤΕΛ τῆς συμπρωτευούσης∙ οἱ διαστάσεις τῆς προδοσίας ἀποκαλύπτονται, ὅπως καὶ οἱ διασυνδέσεις μὲ τὸ παρακράτος, ὅταν ὁ ὑπουργὸς Οἰκονιμικῶν ζητάει τὴν ἀθώωση τῶν Ρουβικώνων ποὺ εἰσέβαλαν κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ ΕΒΕΑ. Ἤδη γνωρίζουν ὅτι ὁδηγοῦνται ὑποχρεωτικὰ στὶς κάλπες καὶ ἀναζητοῦν στηρίγματα, στὸ παρακράτος καὶ στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, τοὺς τὰ δίδουν ὅλα, διότι τοὺς χρειάζονται∙ αὐτοὶ θὰ ἐνεργοῦν τὴν βρώμικη δουλειὰ τῆς σπιλώσεως τῶν ἀντιπάλων, ὅπως μὲ τὰ φάρμακα, ἀλλὰ οἱ βουλευτὲς δὲν ἐπετράπη νὰ μιλήσουν στὴν Κοινοβουλευτική τους Ὁμάδα…