ΣΥΡΙΖΑ, χρέος 200 δις εὐρὼ

Στὰ διακόσια δις εὐρὼ ὑπολογίζει ὁ Τόμας Βίζερ, τὴν ἀπώλεια τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015, μὲ εὐθύνη τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης∙ ὁ Αὐστριακός, τέως Γραμματεὺς τοῦ Γιουρωγοουώρκινγκγκρουπ, ἦταν σαφέστατος καὶ ἀποκάλυψε, ὅτι τὸ βάρος στὴν οἰκονομία δὲν εἶναι μόνο, ὅσα χρεώνεται, ἀλλὰ καὶ ὅσα χάνει ἀπ’ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ὕφεση. Τὸ λαλίστατο Μαξίμου δὲν ἀπάντησε, ἀλλὰ ὁ Γιάννης Στουρνάρας τόνισε, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμή, διότι διαφορετικὰ δὲν ἀπαλλασσώμεθα ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ ἄλλωστε, ἡ ἕρπουσα διεθνὴς κρίση τὸ ὑποδηλώνει, τὸ ἐπιτόκιο τοῦ νέου μας ὁμολόγου, αὐξήθηκε κατὰ μία μονάδα σὲ λίγες μέρες. Κλωτσηδὸν θὰ ὁδηγηθεῖ στὶς ἐκλογὲς ὁ Ναπολεοντίσκος πλέον.