Παράδοση στοὺς Σκοπιανοὺς

Τὴν πλήρη παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ἱστορίας μας καὶ τῶν ἐθνικῶν μας ἀξιῶν, πρὸς τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἐπιχειρεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ οἱ συνοδοιπόροι του∙ μάλιστα, ἡ προδοσία γίνεται καὶ παρὰ τὴν ἀντίθετη γνώμη τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὡς σύνορα τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὰ ἑλληνικά, στὰ πλαίσια τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς. Ἄλλωστε, τὸ ἀπέδειξαν, μὲ τὴν αὐστηρότατη παρέμβασή τους στὴν Τουρκία, γιὰ σεβασμὸ τῶν συνόρων καὶ τῆς ΑΟΖ τῆς Κύπρου, ἀπέναντι στὶς ἀπειλές της, ἐνῶ ἡ ἀνακοίνωση τοῦ ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ, ἦταν χαλαρὴ καὶ γιὰ γέλια∙ ἡ σπουδὴ γιὰ τὸ κλείσιμο τοῦ Σκοπιανοῦ, μὲ τὶς διαπραγματεύσεις τῆς Βιέννης, δὲν εἶναι τυχαία, ἀποβλέπουν στὴν δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, διότι ἡ Εὐρώπη ἀντιδρᾶ πάντα μὲ κάποια ὑστέρηση, ὅταν δὲν ἔχει ὁρκισθεῖ ἀκόμη ἡ νέα κυβέρνηση στὴν Γερμανία. Τρέχει ὁ πρωθυπουργὸς νὰ ἐκποιήσει, πρὶν τὴν κατάρρευσή του…