Τράμπ, πρόγραμμα ὑποδομῆς

Ἡ ἐξαγγελία ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο μεγάλου προγράμματος ἔργων ὑποδομῆς θεωρεῖται, ὡς ἡ μοναδικὴ πράξη του γιὰ ἐκσυγχρονισμὸ τῆς οἰκονομίας του∙ ἀλλά, ἡ πρόταση γιὰ ἔγκριση διακοσίων δις δολλαρίων ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο, μὲ ἄλλο 1,3 τρις ἄντληση ἀπ’ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, κρίνεται ὡς ἄκρως ἀνεπαρκής. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες χρειάζονται τὴν διάθεση δεκαπέντε τουλάχιστον τρις ἐπειγόντως, γιὰ ἔργα σὲ σιδηροδρόμους, ἐθνικὲς ὁδούς, ἀεροδρόμια, λιμάνια, πέραν τῶν πολὺ περισσοτέρων στὶς μεγάλες πόλεις∙ εἰδικὴ ἔκθεση πρὸ τριετίας ἀναφέρει, ὅτι, τὴν τελευταία εἰκοσιπενταετία δὲν ἔχει διατεθεῖ οὔτε ἕνα δολλάριο γιὰ δημόσια ἔργα τὰ ὁποῖα σιγὰ σιγὰ καταρρέουν. Παράδειγμα, δὲν διαθέτει ἠλεκτρικὰ τραῖνα καὶ φυσικὰ οὔτε γρήγορα, ἐνῶ οἱ μελέτες γιὰ δύο γραμμές, Οὐάσιγκτον-Βοστώνης καὶ Λὸς Ἄντζελες-Ἁγίου Φραγκίσκου, ὕψους ὀγδόντα δις ἔχουν βαλτώσει ἐπὶ δεκαπενταετία τώρα∙ ἡ ὑστέρηση στὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας ὀφείλεται στὴν ἀνεπαρκῆ ὑποδομὴ καὶ τὴν ἀδυναμία ψηφιακῆς τεχνολογίας.