Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐν ἀναμονῇ τῆς διασαφηνίσεως τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2330 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 123,8250 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1329,40, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 62,48. Οἱ ἐπενδυτὲς στρέφουν τὴν προσοχή τους στὴν Ἀσία, ὅπου διαβλέπουν συνθῆκες ἐκτονώσεως στὴν Κορέα, μὲ τὴν ἔναρξη κάποιας μορφῆς διαλόγου καὶ τὴν προθυμία ὅλων γιὰ περισσότερες οἰκονομικὲς κινήσεις∙ ἀντιθέτως στὴν Ἀμερικὴ οἱ προοπτικὲς εἶναι ἀσαφεῖς τουλάχιστον, ὄχι μόνο στὰ οἰκονομικά, ἀλλὰ καὶ στὰ πολιτικά, καθὼς οὐδεὶς γνωρίζει, τὸ ποῦ θὰ καταλήξει ἡ ἐσωτερικὴ σύγκρουση μὲ τὸν πρόεδρο. Στὴν Εὐρώπη ἀναγεννῶνται οἱ ἐλπίδες γιὰ ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ὅλοι ἀναμένουν τὴν ὁρκωμοσία τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐξαγγελία τοῦ προγράμματός της∙ οἱ διαβεβαιώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὅτι θὰ περιληφθοῦν πολλοὶ νέοι στὴν ἡλικία στὴν κυβέρνησή της, ἠχοῦν εὐχάριστα, ἀλλὰ πολιτικὰ οἱ πράξεις μετροῦν.