Ἱερώνυμος, σχολικὰ βιβλία

Ἡ αὐστηρὰ ἀπαίτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, γιὰ ἐμπρόθεσμη ἐνημέρωση τῆς ἐκκλησίας, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν, θεωρεῖται ἡ πρώτη ἀνοικτὴ σύγκρουση τοῦ προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας μας μὲ τὸν πρωθυπουργό∙ ἡ περίοδος τῶν στενῶν φιλικῶν σχέσεων τοῦ Ἱερωνύμου μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ἔληξε, μὲ πρώτη ἀφορμὴ τὸ Σκοπιανό. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀντιλαμβάνεται δύο πράγματα, πρῶτον, τὸ ὁριστικὸ τέλος τοῦ προστατευομένου του καὶ μᾶλλον τὴν ἄσχημη λογοδοσία του, γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἐγκλήματα, ἀλλὰ τώρα καὶ γιὰ ἐθνικὴ προδοσία, ὁπότε τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας∙ δεύτερον, ὅτι θὰ τὸν ἀκολουθήσει ἴσως καὶ ὁ ἴδιος μὲ τὴν κατακραυγὴ τοῦ χριστεπωνύμου κλήρου γιὰ τὴν στάση του τὴν τριετία, ἂν ὄχι καὶ προηγουμένως. Ἔτσι θυμᾶται τὰ ἱερατικά του καμώματα καὶ ἐπιχειρεῖ τὴν ἀποκάθαρσή του.