Ὕμια, σταδιακὴ ἐκτόνωση

Σὲ σταδιακὴ ἐκτόνωση ὁδηγεῖται ἡ κρίση στὰ Ὕμια, καθὼς ἀποχώρησαν τὰ τουρκικὰ πολεμικά, ἀλλὰ οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν πολιτική μας ζωὴ παραμένουν ἐντονώτατες∙ ὁ Ναπολεοντίσκος προέβη σὲ ἐκχώρηση ἑλληνικοῦ ἐδάφους πρὸς τὴν Τουρκία, ὅταν ἀπέφυγε νὰ ἀναφέρει στὴν συνομιλία του μὲ τὸν Τοῦρκο πρωθυπουργό, ὅτι οἱ νησίδες εἶναι ἑλληνικές. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τὸ ἐπισήμανε αὐτὸ αὐστηρότατα, ἀλλὰ δὲν ἀπαντησε τὸ λαλίστατο Μέγαρο Μαξίμου∙ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους συζητεῖται εὐρύτατα, ὅτι ἔχει ἐνδώσει ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση σὲ ὅλα τὰ ἐθνικὰ θεματα, μὲ πρῶτο βῆμα, τὴν ἀνοχὴ στὶς προκλητικὲς δηλώσεις τοῦ Τούρκου προέδρου στὸ Προεδρικό μας Μέγαρο καὶ στοῦ Μαξίμου, ἐνῶ ἀκολούθησαν οἱ μειοδοσίες στὸ Σκοπιανὸ καὶ στὸ Ἀλβανικό. Ἡ πολιτικὴ ζωὴ πλέον διέπεται ἀπ’ τὶς ἐθνικὲς παραχωρήσεις, ποὺ ὅταν ἀνοίξουν οἱ φάκελοι ἀπ’ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση, ἀποκαλύπτουν μᾶλλον προδοσία, ποὺ κανεὶς δὲν θὰ ἀνεχθεῖ. Φουσκώνει ὁ φάκελος τῆς λογοδοσίας.