Δευτερεύντα τὰ σκάνδαλα

Οἱ παραχωρήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τὴν Τουρκία, τὶς ὁποῖες πρόβαλε μετὰ τὴ ἀποτυχία του στὸ Ἀφρὶν ὁ σουλτάνος, ἔθεσαν τὰ σκάνδαλα σὲ δεύτερη μοῖρα∙ ὡς μαθητευόμενος μάγος, καὶ μάλιστα ἀνεπίδεκτος μαθήσεως, ἔβγαλε τοὺς λαγοὺς ἀπ’ τὸ καπέλο του γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσει τὸν κόσμο, κι αὐτοὶ ἀποδείχθηκαν φαρμακερὰ φίδια καὶ τὸν ἔζωσαν ὁλόκληρο. Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις πλέον ἐπιταχύνονται, διότι καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀπηυδύσει ἀπ’ τὴν μικροπρέπειά του καὶ τὴν περιφρόνησή του στὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα, οἰκονομικὰ καὶ ἐθνικά∙ ὄχι μόνο δὲν ἔκανε καμμία ἐνημέρωση τῶν ἑταίρων μας καὶ τῶν συμμάχων μας, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων μεγάλων δυνάμεων, Ρωσίας καὶ Κίνας, ἀλλὰ καὶ ἐπιχείρησε τὴν ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν γεγονότων. Τὰ Ὕμια εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος κι ὅταν τὰ ἐγκαταλείπει διαπράττει προδοσία καὶ πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἡ λογοδοσία ἔρχεται καὶ γι’ αὐτὰ καὶ μάλιστα λίαν συντόμως, ὅπως κυκλοφορεῖ στοὺς διαδρόμους.