Ἀποτυχία Ταχὶπ Ἐρντογὰν

Οἱ πρωτοφανεῖς προκλήσεις τῆς Ἄγκυρας, σὲ Αἰγαῖο καὶ Κύπρο, βαίνουν πρὸς ἀποτυχία, μετὰ τὶς δριμύτατες ἀντιδράσεις τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἐσπευσμένη ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴν Ἄγκυρα αὔριο, ὅπου μεταβαίνει κι ὁ ἐν Ἀθήναις ἀνθύπατός του∙ ὁ σουλτάνος δὲν εἶχε ὑπολογίσει φαίνεται καλὰ τὶς διαμαρτυρίες τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν κυβερνήσεων τῶν μεγάλων της χωρῶν καὶ ὑπολόγιζε μόνο στὴν ἐνδοτικότητα τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ συνεταιράκια του. Πίστευε ὅτι τὸ ἐπεισόδιο στὰ Ὕμια θὰ τελείωνε γρήγορα καὶ θὰ δημιουργοῦσε τετελεσμένα γεγονότα, ὅπως μὲ τὴν ἐπίσκεψή του πρὸ τριμήνου στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔπεσε ἔξω στὶς ἐκτιμήσεις του∙ ἡ Εὐρωζώνη τὸ ἐννοεῖ, ὅτι τὰ ἑλληνικὰ καὶ κυπριακὰ συνόρα εἶναι εὐρωπαϊκά.