Ἐξαφάνιση Ναπολεοντίσκου

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει κυριολεκτικὰ ἐξαφανισθεῖ στὰ ἐνδότερα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου καὶ μόνο μὲ δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου του δίδει σημεῖα ζωῆς∙ ὁ λόγος σαφέστατος, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἀπώλεια τῆς ἐξουσίας ἔρχεται ἐπιτροχάδην καὶ μαζὶ καὶ ἡ πολιτική του ἐξαφάνιση, ἐνῶ ἀπειλεῖται μὲ λογοδοσία, ὄχι μόνο γιὰ τὰ οἰκονομικά, παρὰ καὶ γιὰ τὸ ἐθνικὰ θέματα. Ἡ στάση του στὰ Ὕμια ἀντιστοιχεῖ, μὲ παραχώρηση ἐθνικῆς γῆς στὴν Τουρκία∙ οὔτε κἂν ἀνέφερε στὸν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ὅτι οἱ βραχονησίδες εἶναι ἑλληνικές, ὅπως τοῦ ἐπισήμανε ἡ Νέα Δημοκρατία. Ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑλλάδα κι ὄχι τὰ γκρουπούσκολα καὶ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς, αὐτὸ καταλογίζεται στὴν λογοδοσία του, ἡ ὁποία ἔρχεται πολὺ γρήγορα καὶ θὰ εἶναι ἀνελέητη.