Ἀφύπνιση καὶ Στόλτενμπὲργκ

Τὸ ΝΑΤΟ ἀρχίζει νὰ ἀντιδρᾶ, διότι καὶ ὁ Γραμματέας του ἐξέφρασε τὶς ἀνησυχίες του γιὰ τὴν ἐξασθένιση τῆς ἀμυντικῆς του δυνατότητος, μὲ ὅσα γίνονται στὴν περιοχή μας∙ περισσότερο ὅμως ἀνησυχοῦν οἱ Ἀμερικανοί, διότι βλέπουν ὅτι χάνουν τὴν ἐπιρροή τους στὴν περιοχή, μὲ τὶς πρωτοβουλίες τῆς Ἄγκυρας. Ἡ στρατιωτικὴ εἰσβολὴ στὸ Ἀφρὶν ὁδηγεῖται σὲ πανωλεθρία, καθὼς ἔχουν καθηλωθεῖ τὰ στρατεύματά της, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι μέρες, καὶ ἀδυνατοῦν νὰ τὴν καταλάβουν, τὴν μικρὴ αὐτὴ ἐπαρχία∙ ἡ Μόσχα τὸ ἀπολαμβάνει, διότι προκαλοῦνται νέα ρήγματα στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία, μὲ τὴν διεύρυνσή τους ἐξ αἰτίας τῆς προκλητικότητος τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο καὶ στὸ Αἰγαῖο. Ἡ Εὐρωζώνη, στὴν πρώτη της ἐκδήλωση τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας της, ἦταν ἐπιτυχής∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ὑποχώρησε καὶ ἀποδέχεται μᾶλλον ἐξομάλυνση τοῦ προβλήματος στὴν κυπριακὴ ΑΟΖ καὶ στὸ Αἰγαῖο. Ἡ Οὐάσιγκτον σπεύδει ἀναπληρῶσαι τὸ χαμένο ἔδαφος στὴν Ἄγκυρα…