Σοσιαλδημοκράτες, ἀλλαγὴ

Ἡ ἀλλαγὴ ἡγεσίας στὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα τῆς Γερμανίας, μὲ τὴν παραίτηση τοῦ Μάρτιν Σούλτζ, δημιουργεῖ νέα δυναμικὴ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας καὶ τῆς Εὐρώπης∙ ὡς διάδοχος προαλείφεται ἡ Ἀντρέα Ντάλες καὶ ἐκλέγεται στὸ συνέδριο τοῦ κόμματος, στὶς 22 Ἀπριλίου, διότι δὲν ἔχει παρουσιασθεῖ ἄλλη ὑποψηφιότητα. Πάντως ὁ μεγάλος συνασπισμὸς δὲν ἀμφισβητεῖται καὶ ἀναμένεται ἡ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία στὶς 4 Μαρτίου ἀπ’ τὰ μέλη τοῦ κόμματος, ἀλλὰ θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἐπικύρωσή της∙ ἡ πολιτικὴ παραμένει ἡ ἴδια, καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐπίσης, ὅπως δήλωσε ὁ νέος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Ὄλαφ Σόλτς, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διευκρίνισε, ὅτι ἡ κυβέρνηση χαράσσει τὶς κατευθυντήριες γραμμές, ἀπαντώντας σὲ διάφορες αἰτιάσεις γιὰ ἀλλαγὴ στὴν λιτότητα∙ τὸ βέβαιο εἶναι ἡ δέσμευση τοῦ Βερολίνου, γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἑνοποιήσεως, μὲ τὸν διορισμὸ Εὐρωαίου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅπως καὶ τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς.