Κίνα, βουδιστικὸ νέο ἔτος

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ βουδιστικοῦ νέου ἔτους ἑορτάζεται στὴν Κίνα, μὲ μετακινήσεις 385 ἑκατομμυρίων Κινέζων πρὸς τὶς ἑστίες τους∙ τὸ νέο ἔτος εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἑορτὴ στὴν μεγάλη χώρα καὶ τηρεῖται ὁ ἑορτασμός του ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια σχεδόν, ἀπ’ τὴν διείσδυση τοῦ βουδισμοῦ στὸ ἔδαφός της. Ὅλα τὰ μέσα μεταφορᾶς εἶναι γεμᾶτα, ἐνῶ πολλοὶ χρησιμοποιοῦν καὶ τὰ αὐτοκίνητά τους∙ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν οἰκογένεια συνοδεύεται ἀπὸ δῶρα καὶ ἐκδηλώσεις. Οἱ Κινέζοι συνέχιζαν νὰ τιμοῦν τὴν πρωτοχρονιὰ ἀκόμη καὶ στὰ πρῶτα χρόνια τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ τὴν αὐταρχικότατη ἐξουσία τοῦ Μάο Τσετούνγκ∙ ὁ μεγάλος τιμονιέρης δύο πράγματα δὲν μπόρεσε νὰ ἐπιβάλει: τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο, σὲ ἀντικατάσταση τῆς ἰδεογράμματης γραφῆς, καὶ τὴν κατάργηση τοῦ νέου ἔτους. Ἀντέδρασαν οἱ χωρικοί.