Εὐρωζώνη, ἀδιαμφισβήτητη προστασία συνόρων

Τὴν ἀδιαμφισβήτητη προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ὡς πρώτη καὶ ἀνυποχώρητη ἐπιλογή της, κατέδειξε ἡ Εὐρωζώνη, μὲ ἀφορμὴ τὴν κρίση στὰ Ὕμια καὶ στὸ Σκοπιανό∙ οἱ παρεμβάσεις ὅλων τῆς ἡγετῶν της ἦταν σαφέστατες, τὰ ἑλληνικὰ εἶναι καὶ εὐρωπαϊκὰ σύνορα, ἐνῶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔθεσε τὸ πρόβλημα καὶ στὸν Μπιναλὶ Γκιλντιρίμ, κατὰ τὴν χθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Βερολίνο. Ἡ αὐτόνομη διεθνὴς παρουσία τῆς Εὐρώπης εἶναι γεγονὸς πλέον, μὲ ἁπτὰ ἀποτελέσματα σὲ Αἰγαῖο καὶ Κύπρο, ὅπου ἡ ἀμερικανικὴ παρέμβαση ἦταν ὑποτονική, μὲ ἀπόκλιση πρὸς τὴν Ἄγκυρα∙ στὶς Βρυξέλλες ἔχουν πλεισθεῖ, ὅτι ἡ ἀνάδειξη τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ τῶν ἑλληνοτουρκικῶν ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο ἔγινε μὲ παρότρυνση τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ἀπώτερο σκοπό της τὴν εὐθεῖα ὑπονόμευση τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς.