Μητσοτάκης, νέα μειοδοσία

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε εὐθέως γιὰ ἐθνικὴ μειοδοσία τὸν πρωθυπουργό, μὲ τὴν στάση στὰ Ὕμια ἀπέναντι στὴν Τουρκία, καὶ τὸν προειδοποίησε, ὅτι δὲν πρόκειται αὐτὸ νὰ γίνει, διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ προασπισθεῖ τὰ ἐθνικά του σύνορα∙ ἡ ὁμιλία του στὴν Κοινοβουλευτικὴ Ὁμάδα ἦταν σαφὲς μήνυμα πρὸς τοὺς Τούρκους, τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τοὺς Ἀλβανούς, ὅτι ἡ κυβέρνηση αὐτὴ εἶναι μεταβατικὴ καὶ ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι σὲ θέση νὰ προστατεύσει τὰ συμφέροντα τῆς χώρας, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῆς Εὐρωζώνης, ἡ ὁποία θεωρεῖ τὰ ἑλληνικὰ ὡς εὐρωπαϊκὰ σύνορα. Ταυτοχρόνως ὅμως κατηγόρησε τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅτι εἶναι προσωπικὰ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πολιτικὴ πόλωση, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ ὅτι ἡ λογοδοσία ἀκολουθεῖ, γιὰ ὅλα τὰ ζητήματα, ἐθνικά, οἰκονομικὰ καὶ δημοκρατίας∙ ὁ τόνος ἦταν ὀξυτατος καὶ ἡ σύμπνοια τῆς παρατάξεως εἶναι ἐμφανέστατη, μὲ τὴν παρουσία Κώστα Καραμανλῆ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ.