Ἄμεση λογοδοσία σκανδάλων

Ἡ ἀναμέτρηση γιὰ τὰ σκάνδαλα μεταφέρεται ἀπὸ βδομάδα στὴν Βουλή, μὲ τὴν συζήτηση τῆς κυβερνητικῆς προτάσεως γιὰ Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή, ἐνῶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης προέβλεψε τὴν ἀποκάλυψη τῆς πλεκτάνης καὶ τὴν σύντομη ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν χειρότερη μεταπολεμικὰ κυβέρνηση∙ ὁ ἀντιπερισπασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὄχι μόνο ἀπέτυχε, εἶπε, ἀλλὰ καὶ μετετράπη σὲ μπούμαρανγκ κατὰ τῆς κυβερνήσεως, διότι ἀποκάλυψε τὶς δόλιες προθέσεις του, γιὰ μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ ἐπιβολὴ ὁλοκληρωτικῶν μεθόδων στὸ ἐσωτερικό, ἀλλὰ δὲν θὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ὑπονόμευση τῆς δημοκρατίας. Τὸ ἀδιέξοδο τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης φαίνεται κι ἀπ’ τὴν ἀπροθυμία τῶν κορυφαίων ὑπουργῶν της νὰ ὑπερασπισθοῦν τὶς ἐπιλογές της καὶ μόνο δυὸ τρεῖς ἐμφανίζονται στὸν τύπο∙ ἡ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ὑπουργεῖο Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ ρόλου τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ἔδειξε, ἢ ὅτι ἀγνοεῖ τὴν ἀποστολή του, ἢ ὅτι ὑπονομεύει ἐνσυνειδήτως τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας.