Ἐνημέρωση καὶ προπαγάνδα

Στὴν πλήρη ἐνημέρωση τῶν Εὐρωπαίων, στὸ Φόρουμ γιὰ τὴνἈσφάλεια καὶ τὴν Εἰρήνη, προβαίνει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα στὸ Μόναχο, ἐνῶ εἶχε πολλαπλὴ ἐπικοινωνία μὲ Εὐρωπαίους ἡγέτες, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κρίσεως μὲ τὴν Τουρκία∙ ἀντιθέτως ὁ Ναπολεοντίσκος προβαίνει σὲ ἐπιδείξεις ἑτοιμότητος, μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν Θάλαμο Ἐπιχειρήσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ἐνῶ ἔχει ἐκτονωθεῖ πλήρως ἡ ἔνταση καὶ τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὰ γεγονότα τὴν ἔχει τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ ὁ Θάλαμος Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πενταγώνου. Στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ἔχει κάνει ἐντύπωση ἡ παντελὴς ἔλλειψη ἐνημερώσεως ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ κρίση κορυφωνόταν∙ οἱ Εὐρωπαῖοι παρενέβησαν μόνοι τους, ἀλλὰ Κινέζοι καὶ Ρῶσοι δὲν εἶχαν καμμία ἐνημέρωση.