Σαρκαστικὰ σχόλια Εὐρωπαίων

Μὲ σαρκαστικὰ σχόλια ἀντιμετώπισαν οἱ Εὐρωπαῖοι τὴν ἀπόγνωση καὶ ἀνευθυνότητα τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, κατὰ τὴν κρίση στὰ Ὕμια∙ δὲν ἔγινε καμμία ἐνημέρωση τῶν ἡγετῶν τους, ἐνῶ οἱ ἁρμόδιοι στὶς Βρυξέλλες ἀντλοῦσαν τὴν πληροφόρησή τους ἀπ’ τὶς δικές τους ὑπηρεσίες καὶ ἀντέδρασαν ἐγκαίρως καὶ μὲ δριμύτατες παρεμβάσεις στὴν Τουρκία∙ ἡ ἑρμηνεία εἶναι μία, ὁ Ναπολεοντίσκος τὰ ἔχασε κυριολεκτικὰ καὶ δὲν ἤξερε τί νὰ κάνει, ἐνῶ εἶχε δώσει ἐντολὴ προηγουμένως νὰ βρίσκονται σὲ ἀπόσταση τὰ ἑλληνικὰ πολεμικὰ πλοῖα ἀπ’ τὶς νησίδες μας, γιὰ «νὰ μὴν δίδουν ἀφορμή», ὅπως λέγεται ὅτι σχολίασε τὴν ἀπόφασή του. Οἱ Τοῦρκοι κατάλαβαν τὴν τακτική του καὶ εἶχαν μονίμως στὰ νησιὰ δέκα περίπου πολεμικά τους.