Κατηγορηματικὸς ὁ Γιοῦνκερ

Στὴν ἀποκορύφωση τῆς κρίσεως στὰ Ὕμια ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, μὲ τό, «εἶμαι κατηγορηματικὰ ἀντίθετος μὲ τὶς τουρκικὲς ἐνέργειες», προσδιόρισε σαφέστατα τὴν εὐρωπαϊκὴ θέση. Οἱ Βρυξέλλες καθιστοῦσαν ὑπεύθυνη τὴν Ἄγκυρα, γιὰ ὅ,τι συμβεῖ, διότι, «τὰ ἑλληνικὰ καὶ κυπριακὰ σύνορα εἶναι καὶ εὐρωπαϊκά», ἑπομένως τὰ πολεμικά της στὶς νησίδες μας προσβάλλουν εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος κι ὄχι μόνο ἑλληνικό, ὅπως καὶ στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου∙ Ὁ Ναπολεοντίσκος δείχνει ὅτι δὲν τὸ κατάλαβε αὐτό, ἂν καὶ ἡ καλύτερη ἑρμηνεία εἶναι, ὅτι εἶναι εὐθέως ἀντίθετός του, λόγῳ τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεών του∙ στὶς διαδρόμους τῶν Βρυξελλῶν συζητήθηκε εὐρύτατα, στὶς εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες, ποὺ ἔψαχναν ἀπεγνωσμένως νὰ πληροφορηθοῦν τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη, διότι εἶχαν καμμία ἐνημέρωση ἀπ’ τὴν Ἀθήνα, καὶ στὶς νατοϊκές, ὅπως ὅμως οἱ Τοῦρκοι τοὺς εἶχαν κατακλύσει μὲ φυλλάδιά τους, προετοιμασμένα προηγουμένως. Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μὴ τὰ γνώριζαν αὐτὰ οἱ ὑπηρεσίες μας!