Νέο μακελειὸ στὴν Φλώριδα

Σὲ Λύκειο στὸ Πάρκλαντ τῆς Φλώδιρας νέο μακελειό, μὲ δεκαεπτὰ νεκροὺς καὶ δεατέσσαρες τραυματίες, ὅταν ἕνας ἔφηβος, πρώην μαθητής του, ἀλλὰ ἀποβληθείς, ἐπέστρεψε μὲ ἐπαναληπτικὸ ὅπλο καὶ σκότωνε, ὅποιον ἔβλεπε, μὲ πρῶτο τὸν καθηγητὴ τῆς γυμναστικῆς∙ οἱ ἀρχὲς ἐρευνοῦν ἀκόμη τὰ αἴτια, ἐνῶ ὁ δράστης συνελήφθη ἀργότερα στὴν περιοχή, διότι εἶχε καταφέρει νὰ διαφύγει μὲ πολλοὺς μαθητές. Ἡ ἐλεύθερη ὁπλοφορία εἶναι ἡ κύρια αἰτία, ὅταν ὁ κάθε νεαρός, σὲ κατάσταση ἐξαλλοσύνης, μπορεῖ νὰ παίρνει ὅπλο μὲ ἄνεση καὶ νὰ τὸ χρησιμοποιεῖ κατὰ τὰς ὀρέξεις του∙ κάθε χρόνο δεκάδες ἄνθρωποι σκοτώνονται, γιὰ δευτερεύοντες λόγους, ὅταν δεκαοκτὼ παρόμοια ἐπεισόδια ἔγιναν τὸ προηγούμενο ἔτος. Κανένας πρόεδρος δὲν θέλησε νὰ ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τοὺς ἀκραίους τοῦ Κογκρέσσου ποὺ ὀφείλουν τὴν ἐκλογή τους στὶς ὀργανώσεις κατοχῆς ὅπλων∙ ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνία ἀρνεῖται νὰ ἀποδεχθεῖ τὸν πολιτισμὸ καὶ νὰ ἐπιβάλει ἀπαγόρευση ὁπλοφορίας.