Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως στὴν Εὐρωζώνη καὶ τῶν προοπτικῶν διαλόγου στὴν Κορέα∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2345 δολλάρια καὶ 132,5750 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1316,15, καὶ πετρέλαιο, 60,31. Ἡ ἠρεμία ἐπανέρχεται σταδιακὰ στὶς κεφαλαιαγορές, ἀλλὰ μὲ ἀργοὺς ρυθμούς, διότι ὅλοι διερετῶνται γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ κατάληξη στὰ ἐσωτερικὰ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ ἡ ἐκκρεμότης γιὰ τὴν ἔνορκη κατάθεση τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, στὸν Εἰδικὸ Ἀνακριτὴ γιὰ τὴν ἀνάμιξη ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς παραμένει πάντοτε, ἐνῶ καὶ ἄλλο στέλεχος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου βρίσκεται ὑπὸ παραίτηση γιὰ ἀνάρμοστη συμπεριφορά. Στὴν οἰκονομία δὲν ἔχει ὰποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη, ἐνῶ ὁ πρόεδρος ἀπειλεῖ μὲ προστατευτικὰ μέτρα κατὰ τῶν κινεζικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν προϊόντων, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τῶν οἰκονομολόγων, ὅτι καὶ τὰ προηγούμενα δὲν ἀπέδωσαν, διότι δὲν εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία ἀπέναντι στοὺς τρίτους.