Λογοδοσία Ναπολεοντίσκου

Ἡ λογοδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ τὰ σκάνδαλα καὶ τὴν ἄθλια σκευωρία ἐναντίον ἀντιπάλων των, ἔρχεται ὁπωσδήποτε, δήλωσε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μετὰ τὴν μήνυσή του γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς Novartis στὸν Ἄρειο Πάγο, ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ἡ φράση του ἦταν σαφέστατη, «θὰ τοὺς πάω ὥς τὸ τέλος… καὶ δὲν θὰ τοὺς ἀφήσω νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα σὲ καθεστὼς Μαδοῦρο, ἡ ἀστικὴ δημοκρατία ἔχει δυνατότητες ἀμύνης». Ἡ κίνηση εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς ἀποφάσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας, νὰ ὑψώσει τεῖχος ἀμύνης ἀπέναντι στὶς φασιστικὲς μεθοδεύσεις τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης, ἐνῶ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε μὲ ἔμφαση στὸ γεγονός, ὅτι τὸ σκάνδαλο δημοσιοποιήθηκε, μετὰ τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία∙ ἡ σύγκρουση προβλέπεται πολὺ σκληρή, διότι ἀκολούθησε κατὰ πόδας καὶ ἡ μειοδοσία στὰ Ὕμια.