Ἀλληλέγγυοι οἱ μειοδότες

Οἱ μειοδότες στὰ ἐθνικά μας θέματα ἐπιδεικνύουν προκλητικὴ ἀλληλεγγύη, παρὰ τὴν πλήρη τους ἐπίγνωση, ὅτι αὐτὸ τοὺς ὁδηγεῖ στὴν πολιτικὴ ἐξαφάνιση∙ ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων χαρακτήρισε πατριωτικὴ τὴν στάση τοῦ ὁμολόγου του τῶν Θεσσαλονικέων, γιὰ τὴν παραχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς. Ἡ δήλωση ἔγινε τὴν ἴδια μέρα ποὺ ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν συλλαλητηρίων ἀνακοίνωσε, ὅτι ἡ ἑπόμενη συγκέντρωση θὰ εἶναι τσουνάμι καὶ νὰ τὸ λάβει ὑπ’ ὄψιν της ἡ κυβέρνηση∙ ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονός, ὅτι οἱ δηλώσεις τῶν δύο δημάρχων γίνονται, ἐνῶ τὸ Πανελλήνιο βρίσκεται σὲ παλλαϊκὸ ξεσηκωμό, ὄχι μόνο γιὰ τὸ Μακεδονικό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι στὴν Τουρκία, μὲ τὴν ἐσκεμμένη παραχώρηση τῶν Ὑμίων, ποὺ διασώζονται χάρις στὴν εὐρωπαϊκὴ παρέμβαση.