Ἀπρόβλεπτη ἀναβολὴ τῆς δόσεως στὸ Γιουρωγκροὺπ

Ἡ ἀναβολὴ τῆς ἐγκρίσεως τῆς δόσεως ἀπ’ τὸ Γιουργκροὺπ ἐξέπληξε τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία τὴν ἀνέμενε ὡς ἀντιστάθμισμα στὶς τόσες ἀποτυχίες της τὸν τελευταῖο καιρό∙ ὁ λόγος, οἱ καθυστερήσεις στὸ Ἑλληνικὸ καὶ στοὺς πλειστηριασμούς, ἐνῶ ὅλοι ὑπογράμμισαν, ὅτι, ἡ ἐποπτεία θὰ εἶναι αὐστηρὴ καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ προγράμματος, ἂν καὶ χρύσωσαν τὸ χάπι, μὲ ἐγκώμια γιὰ τὴν πρόοδο. Τὸ ἀδιέξοδο εἶναι δεδομένο, διότι στὸ Ἑλληνικό, ὄχι μόνο καθυστερεῖ ἡ ἐπεξεργασία στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας τοῦ προεδρικοῦ διατάγματος, ἀλλὰ καὶ δὲν ἔχει γίνει τίποτε, γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν στὸ παλαιὸ ἀεροδρόμιο∙ οἱ δανειστὲς καὶ οἱ ἐπενδυτὲς τὸ βλέπουν ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς συστηματικῆς κωλυσιεργείας τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τὴν τριετία.