Βουλή, σκάνδαλο Novartis

Ἡ αὐριανὴ συζήτηση στὴν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, τῆς κυβερνητικῆς προτάσεως γιὰ σύσταση Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ σκάνδαλο Novartis καὶ ἡ σημερινὴ στὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπή, συγκεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει διαθέσεις παρακάμψεως τοῦ θέματος, καθὼς ἡ πρότασή της δὲν περιλαμβάνει διώξεις γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, ἐνῶ γιὰ τὰ πολιτικὰ ἔχει γίνει παραγραφή. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει διαπιστώσει ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη θεωρεῖ προκλητικὴ σκευωρία τὴν ὑπόθεση καὶ σχεδιάζει τὴν ἐκτόνωσή της, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ οἱ δέκα παραπεμπόμενοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων δύο πρώην πρωθυπουργοί, εἶναι ἕτοιμη γιὰ κατὰ μέτωπο σύγκρουση καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ὁλοκληρωτικῶν κυβερνητικῶν μεθόδων∙ οἱ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ Εὐάγγελος Βενιζέλος θὰ λάβουν ὁπωσδήποτε τὸν λόγο, πέραν τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ τῶν ἄλλων ἀρχηγῶν, ἐνῶ ὑπάρχει καὶ τὸ θέμα τῆς ἀποκρύψεως τῶν εὐθυνῶν τοῦ ὑπουργοῦ Ναυτιλίας, ὡς ὑπουργοῦ Ὑγείας πρὸ τριετίας. Προβλέπεται ἡ μάχη, μέχρις ἐσχάτων.