Γερμανία, βέβαιη κυβέρνηση

Τὴν ὑπερψήφιση τῆς προτάσεως, γιὰ τὸν μεγάλο συνασπισμὸ στὴν Γερμανία, στὴν ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία ἀπὸ σήμερα καὶ γιὰ μία ἑβδομάδα τῶν μελῶν τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν, προβλέπουν ὅλοι στὴν χώρα∙ οἱ σφυγμομετρήσεις εἶναι ὑπὲρ μὲ σημαντικὸ ποσοστό, ἐνῶ καὶ 26 ἀπ’ τοὺς 35 δημάρχους τους μεγάλων πόλεων, τάσσονται ὑπέρ, καὶ οὐδεὶς κατά. Ἡ πεντάμηνος περίοδος τῆς χαλαρότητος μᾶλλον τελειώνει, ἀλλὰ ἐμφανίσθηκε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν στὴν ἐτήσια διάσκεψη γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια στὴν Εὐρώπη, στὸ Μόναχο τὴν περασμένη ἑβδομάδα. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀποφεύγει τὴν παρέμβασή της σὲ διεθνῆ θέματα, διὰ λόγους ἁβρότητος∙ ἄλλωστε, καὶ ἡ αὐριανὴ συνάντησή της μὲ τὸν Σκοπιανὸ πρωθυπουργὸ μᾶλλον στὴν ἀνάγκη ταχείας ἐπιλύσεως τῆς διαφορᾶς μὲ τὴν Ἑλλάδα, στὰ ἐκκρεμῆ θέματα, ἀποβλέπει καὶ δὲν θεωρεῖται φιλοσκοπιανὴ κίνηση. Ἦταν ἀπ’ τοὺς κύριους ὑποστηρικτὲς τοῦ Κώστα Καραμανλῆ στὸ Βουκουρέστι, παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἐπιφυλάξεις της. Δὲν ἀλλάζει εὔκολα.