Ἑλληνισμός, δυναμικὴ παρέμβαση Ἀγκέλας Μέρκελ

Ἡ παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὰ ἑλληνικὰ προβλήματα, καὶ μὲ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Σκοπιανὸ πρωθυπουργό, θεωρεῖται στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους ὡς ἀπόδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Εὐρωζώνης∙ ἡ καγκελάριος στὴν πράξη ἦταν ἄκρως ἐπιτιμητικὴ πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅπως λέγεται στὸ Βερολίνο, διότι ἀπέφυγε τὴν ἔγκαιρη καὶ πλήρη ἐνημέρωση τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὸ Σκοπιανὸ καὶ τὰ ἑλληνοτουρκικά. Οἱ προκλήσεις τῆς Τουρκίας εἶναι συνεχεῖς, ὅπως καὶ μὲ τὸ ἑλικόπτερο τοῦ ὑπουργοῦ Ναυτιλίας, πάνω ἀπ’ τὸ Καστελόριζο, καὶ μὲ τὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου∙ στὴν Εὐρώπη ἀναγνωρίζουν, ὅτι στὴν Γερμανία καὶ στὴν Γαλλία ἀνήκει ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων καὶ τὴν προάσπιση τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς παρουσίας της. Ἀνεξαρτήτως τῆς ἐνδοτικότητος τοῦ Ναπολεοντίσκου, προστατεύουν τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα.