Ψυχρολουσία Γιούρωγρκουπ

Ἡ ψυχρολουσία στὸ Γιούρωγκρουπ ἦρθε ἀναπάντεχη στὴν κυβέρνηση, καθὼς ἀνέμεναν τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως καὶ τὴν προβολή της ἀπ’ τὴν δουλικότατη διαπλοκή, ὡς μεγάλη ἐπιτυχία καὶ πάλι∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι, τὸ ἀπὸ ποῦ ἡ προπαγάνδα τοῦ Μαξίμου καὶ τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀντλοῦσε αὐτὴν τὴν αἰσιοδοξία, ὅταν ἦταν γνωστὸ στὶς Βρυξέλλες, ὅτι ἡ ἐκπλήρωση τῶν ὅρων, τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν πλειστηριασμῶν, ἦταν ἀπαράβατος ὅρος. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς μία μόνο ἑρμηνεία δίδουν, ὅτι ἐνημερώνουν τὸν Ναπολεοντίσκο μόνο μὲ εὐχάριστες εἰδήσεις, ὁπότε ἡ καμαρίλα του τὶς ἀναμεταδίδει μὲ τὸν γνωστὸ μηχανισμό της∙ ἔτσι ἔγινε καὶ στὰ Ὕμια, δὲν τοῦ ἀνέφεραν τὸ βάθος τοῦ προβλήματος κι αὐτὸς ἔμεινε σπίτι του ἀτάραχος!