Σκόπια, ἐνώπιον ἐκπλήξεων

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναμένεται νὰ βρεθεῖ πρὸ νέων ἐκπλήξεων στὸ Σκοπιανό, ἀπ’ τὴν καμαρίλα του καὶ τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν ∙ ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς, τὸ ἐπαναλαμβάνει παντοῦ, ὅτι δὲν θέτει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θέμα ταυτότητος τῆς χώρας, δηλαδὴ ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματός της, γιὰ τὰ ἀλυτρωτικὰ καὶ τὴν ἱστορία της, ὁπότε ἀκολουθεῖ ἡ διάψευση ἀπ’ τὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ τὴν ἄλλη μέρα ἐπανέρχεται. Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι γνωρίζουν, ὅτι κάποια διαβεβαίωση ἔχει δοθεῖ, ἀλλὰ κρύβεται συστηματικά∙ ἄλλωστε ὁ κνίτης ὑπουργὸς ἐπιδίδεται στὴν ἐκπλήρωση ὑποχρεώσεών του, ὅπως μὲ τὴν ἐπίσκεψη Ταχὶπ Ἐρντογάν, τὴν καθυστερημένη ἀντίδραση στὰ Ὕμια. Πιστεύουν ὅτι θὰ ὁδηγήσουν πρὸ τετελεσμένων γεγονότων τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ ἀπατῶνται πλάνην οἰκτρὰν πάλιν.