Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς θεωρεῖται δεδομένος ὁ σχηματισμὸς κυβερνήσεως στὴν Γερμανία καὶ ὁ ἐκνευρισμός, ὡς πρὸς τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,2346 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,9950 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1337,40, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 65,19. Οἱ μεθοδεύσεις τῆς Γουὼλ Στρήτ, γιὰ τὴν διευκόλυνση τοῦ bitcoin, τὸ ὁποῖο ἀνέκαμψε κάπως στὴν ἀγορά, ἀποκαλύπτουν τὶς στενὲς σχέσεις, πολλῶν παραγόντων της, μὲ τὸ παράλληλο νόμισμα καὶ τὴν κερδοσκοπία τους ἀπέναντι στὸν εὔπιστο καταναλωτή∙ ἀλλὰ προκαλοῦνται καὶ μείζονα ἄλλα προβλήματα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς ἐμπιστοσύνης. Ἡ Εὐρωζώνη τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας, διότι γνωρίζει τὸν κερδοσκοπικό του χαρακτῆρα∙ ἤδη καὶ ὁ Μαδοῦρο ἑτοιμάζει τὴν ἔκδοση ψευτονομίσματος, γιὰ τὴν χρηματοδότησή του, ἐνῶ οἱ Βενεζουελάνοι φεύγουν μαζικὰ πρὸς τὶς γειτονικὲς χῶρες. Πολλοὶ πάντως διερωτῶνται τὸ πῶς γίνεται αὐτό, ἐκτὸς κι ἂν κάποιοι κορυφαῖοι τραπεζίτες τὸν διευκολύνουν ποικιλοτρόπως.