Τράμπ, ἐνδοτικὸς στὰ ὅπλα

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐμφανίζεται ἐνδοτικὸς στὸ θέμα τῆς ὁπλοφορίας, μετὰ τὴν ἄγρια ἀποδοκιμασία του στὴν Φλώριδα, κατὰ τὴν κηδεία τῶν 17 θυμάτων τῆς σφαγῆς σὲ Λύκειό της, καὶ συζητάει τὴν θέσπιση ὅρων γιὰ τὴν ἀγορὰ ὁπλισμοῦ∙ προχθὲς πολλοὶ μαθητὲς ἔκαναν διαμαρτυρία ἔξω ἀπ’ τὸν Λευκὸ Οἶκο, ἐνῶ προγραμματίζεται μεγάλο συλλαλητήριο τὸν ἄλλο μῆνα. Τὸ πρόβλημα παραμένει ἐπίκαιρο, διότι οἱ ὀργανώσεις τῆς ὁπλοφορίας διαθέτουν ἰσχυρότατη ἐπιρροὴ στὸ Κογκρέσσο καὶ ἀποτρέπουν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος∙ οἱ φόνοι ὅμως μαθητῶν καὶ μικρῶν παιδιῶν, ἀπὸ διαταραγμένα ἄτομα, συνεχίζονται καὶ ἡ Ἀμερικὴ θρηνεῖ καθημερινὰ σχεδὸν καὶ νέα θύματα. Ἴσως ἡ ἑκατόμβη νὰ ὁδηγεῖται πρὸς τὸ τέλος της, ἂν οἱ Ἀμερικανοὶ πιστέψουν ὅτι ὀφείλουν νὰ γίνουν πολιτισμένη κοινωνία καὶ ἀπαγορεύσουν τὴν ὁπλοφορία.