Μέρκελ, ἐπώδυνες ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις ὅλων

Τὴν ἀνάγκη ἀμοιβαίων ὑποχωρήσεων ζήτησε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ὅσο ἐπώδυνες κι ἂν εἶναι, ἀπ’ τὸν Σκοπιανὸ πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος καὶ τὴν διάνοιξη τῶν προοπτικῶν ἐντάξεως τοῦ κρατιδίου στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἡ καγκελάριος, χρησιμοποίησε τὶς λέξεις, «Μακεδόνας» πρωθυπουργὸς καὶ «Μακεδονία», ἀλλὰ στὴν συνέχεια ὑπογράμμισε, ὅτι εἶναι κατάλληλη ἡ συγκυρία γιὰ λύση τοῦ προβλήματος, μόνο μὲ συμβιβασμούς. Ἡ σημασία τῶν δηλώσεών της ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκεῖνες ἄλλων ἡγετῶν, π.χ. Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον σὲ ἀντιστοιχία, μὲ ὅσα τὴν διαβεβαίωσε ὁ Ναπολεοντίσκος, ἂν καὶ διπλωματικὲς πηγὲς ἀναφέρουν, ὅτι ἡ γερμανικὴ πρεσβεία ἔκανε πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὰ συλλαλητήρια καὶ τὴν δεδηλωμένη ἄρνηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν παραχώρηση τοῦ ὀνόματος. Πρὸς τὸ Βουκουρέστι ἀποβλέπει…