Μητσοτάκης, μόνος ἐγγυητὴς

Ὡς μόνος ἐγγυητὴς τῶν δημοκρατικῶν μας θεσμῶν, τοῦ κράτους δικαίου καὶ τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων ἐμφανίσθηκε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, καθὼς οἱ κατηγορούμενοι ἀνέλυσαν τὶς πρακτικὲς πτυχὲς τοῦ σκανδάλου Novartis∙ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ διεθνὴς συγκυρία εἶναι πολὺ ρευστὴ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ καλλιέργεια πολιτικῆς πολώσεως καὶ διχασμοῦ, παρὰ ἐθνικὴ συναίνεση καὶ ὁμοψυχία, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς ἀφήνει ἀκάλυπτη τὴν χώρα, γιὰ μικροκομματικοὺς λόγους. Στὴν τακτικὴ δολοφονίας χαρακτήρων ἐπιδίδεται ἡ κυβέρνηση, γιὰ παράταση τῆς παραμονῆς της στὴν ἐξουσία, ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα. Ὁ Ναπολεοντίσκος περιορίσθηκε σὲ γενικότητες, γιὰ τὴν ὕπαρξη σκανδάλου, ἀλλὰ ἀπέφυγε νὰ ἀναφερθεῖ στὴν τακτική του ὡς ἀντιπολίτευση καὶ στὴν διακυβέρνησή του. Ἡ προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ ἀπέτυχε καὶ πάλι, χωρὶς νὰ ἀναφερθεῖ στὴν οὐσία τῆς σκευωρίας, γιὰ τὶς μεθοδεύσεις του καὶ τῶν συνεργατῶν του στὴν συγκρότηση τοῦ φακέλου. Δακρύβρεκτοι τὸν παρακολουθοῦσαν οἱ βουλευτές του καὶ ἐκκωφαντικὰ ἄλαλοι.