Πολλοὶ Τοῦρκοι πρόσφυγες

Οἱ Τοῦρκοι πρόσφυγες, ὑπὸ δίωξη στὴν χώρα τους ἀπ’ τὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς Ἐρντογάν, πληθαίνουν πλέον∙ πρὸ ἡμερῶν καμιὰ δεκαριὰ χάθηκαν στὰ παγωμένα νερὰ τοῦ Ἔβρου, μὲ πολλὰ παιδιά, προχθὲς ἔφθασαν στὶς Οἰνοῦσες δεκαεπτά, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ πέντε παιδιά, δικαστικοὶ καὶ ἄλλοι ἀνώτεροι ὑπάλληλοι, καὶ ζήτησαν ἄσυλο στὴν Ἑλλάδα, ὁπότε προστίθενται κι αὐτοὶ κι ἀκολουθεῖ συνέχεια, διότι οἱ διώξεις συνεχίζονται. Ἤδη τοὺς μετέφεραν, ὑπὸ ἄκρα μυστικότητα, στὸν Πειραιᾶ, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἐπεῖγον, διότι ἐκκρεμεῖ καὶ ἡ ὑπόθεση τῶν ὀκτὼ στρατιωτικῶν, ποὺ τοὺς εἶχε ὑποσχεθεῖ, στὸν Τοῦρκο πρόεδρο ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅτι θὰ τοὺς παραδώσει∙ ἀγνοοῦσε, ὅτι ὁ λόγος τοῦ πρωθυπουργοῦ δεσμεύει καὶ τὴν χώρα, ὄχι μόνο τὸν ἴδιο.