Γαλλία, διεθνὴς παρουσία

Ἡ προγραμματισμένη ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου ὑπουργοῦν Ἐξωτερικῶν στὴν Μόσχα καὶ στὴν Τεχεράνη ἐντάσσεται στὸ ἄμεσο ἐνδιαφέρον τῆς Εὐρώπης, ὡς αὐτονόμου παρουσίας, στὰ προβλήματα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς∙ ἡ Γαλλία ἔχει βαρύνουσα γνώμη, ὡς μόνιμο μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ὁπότε καὶ θὰ συζητήσει τὴν κατάσταση στὴν Συρία καὶ τὸ πυρηνικὸ πρόβλημα τοῦ Ἰράν. Ἄλλωστε, τὴν στάση τῆς Τουρκίας στὴν Συρία καὶ στὰ ἑλληνοτουρκικά, ὅπως καὶ στὰ θέματα δημοκρατίας στὸ ἐσωτερικό της εἶχε συζητήσει τὴν παρελθοῦσα ἑβδομάδα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὸν Μπιναλὶ Γιλντιρὶμ στὸ Βερολίνο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἔπειτα ἔχουν ἀπορρίψει τὴν ἀμερικανικὴ πρόταση, γιὰ ἀλλαγὴ τῆς πυρηνικῆς συμφωνίας μὲ τὸ Ἰράν, καὶ ἔχουν ταυτισθεῖ μὲ τὶς ρωσικὲς καὶ κινεζικὲς ἀπόψεις. Ἡ διαφοροποίηση τῆς Εὐρώπης ἐκτείνεται καὶ στὸ θέμα τῆς Συρίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τρεχόντων ζητημάτων, ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου, κλίμα, μὲ εὐρύτερες προεκτάσεις∙ ἡ διεθνὴς δυναμικὴ ἔχει ἀλλάξι πλέον.