Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀναμονῆς, γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2318 δολλάρια καὶ 132,4250 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1328,60, καὶ πετρέλαιο, 65,06. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι παρακολουθοῦν προσεκτικὰ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις καὶ φοβοῦνται γιὰ σοβαρὲς ἐκρήξεις, κυρίως στὴν Συρία, ὅπου δὲν εἶναι εὔκολο σὲ καμμία δύναμη νὰ ὑποχωρήσει∙ οἱ Τοῦρκοι βλέπουν, ὅτι τοὺς ἐγκαταλείπουν Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι, καθὼς ἐμφανίζονται πλέον ἀνεκτικοὶ πρὸς τοὺς Κούρδους καὶ τὴν σύμπλευσή τους μὲ τὴν Δαμασκό. Ἄλλωστε, ἡ Οὐάσιγκτον μὲ καθυστέρηση διαφοροποιεῖται ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα, ἐνῶ μόλις χθὲς ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, ὅτι ἡ Κύπρος ἔχει δικαιώματα ἐρεύνης στὴν ΑΟΖ της∙ ἡ ἀμέλεια αὐτὴ βάρυνε πολύ, διότι τὸ ἰταλικὸ γεωτρύπανο ἀναχώρησε, χωρὶς ἔρευνα ἐπὶ δέκα μέρες. Οἱ μεγάλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες εἶναι πολὺ ἐπιφυλακτικές, ἐπειδὴ δὲν ἀποκλείουν εὐρύτερη ἀναστάτωση στὴν Μέση Ἀνατολὴ, μὲ οἰκονομικὲς προεκτάσεις.