Ἁπτὲς οἱ παραχωρήσεις στὰ ἐθνικά μας θέματα

Οἱ παραχωρήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου στὰ ἐθνικά μας θέματα εἶναι πλέον ἁπτὲς καὶ ἀποδεικνύονται, ἀπὸ δύο γεγονότα: ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ δὲν θὰ χρησιμοποιοῦσε ποτὲ τὴν λέξη Μακεδονία γιὰ τὰ Σκόπια, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῶν Ἀθηνῶν∙ ἄλλωστε ἡ Νέα Δημοκρατία τὴν χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη καὶ ζήτησε τὴν διαμαρτυρία τῆς κυβερνήσεως, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν ἔγινε ποτέ∙ δεύτερον, ὁ Γιοχάννες Χὰν δήλωσε ὅτι τὸν Ἰούλιο θὰ ἀπευθύνει ἡ Ἐπιτροπὴ πρόταση γιὰ τὴν ὑποβολὴ αἰτήσεως γιὰ ἔνταξη τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Ἀλβανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸ ὁποῖο θὰ συζητήσει καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ τὴν Κυριακὴ στὸ κρατίδιο. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς λαμβάνονται ὁμοφώνως, δηλαδή, ἔχει δώσει τὴν ἔγκρισή της ἡ κυβέρνηση καὶ ἔχει δημιουργήσει τετελεσμένα. Ἡ προδοσία εἶναι αὐταπόδεικτη.