Εἰσβολὴ μεγάλης ὑφέσεως

Τὴν εἰσβολὴ μεγάλης ὑφέσεως φοβοῦνται οἱ σοβαροὶ οἰκονομικοὶ παρατηρητές, μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτύξεως τὸ τέταρτο τρίμηνο, μᾶλλον κοντὰ στὴν μισὴ μονάδα, λένε οἱ ἐπαΐοντες∙ ἡ βελτίωση τῆς πιστοληπτικῆς μας ἱκανότητος ἀπ’ τὴν Moody’s, δὲν θεωρεῖται σοβαρὸς παράγων, διότι ἀντισταθμίζεται στὸ πολλαπλάσιο ἀπ’ τὴν πόλωση στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐξάχνωση τῆς ἐμπιστοσύνης, μὲ τὴν ἀναβολὴ ὅλων τῶν ἐπενδύσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν καθυστέρηση τῶν προγραμματισμένων. Οἱ ἐπιφυλάξεις τοῦ Μάριο Ντράγκι ἐπιβεβαιώνονται, διότι τὸ ἐπιτόκιο τῶν ὁμολόγων μας δὲν βελτιώθηκε αἰσθητά, ἐνῶ ὑπουργοὶ καὶ κυβερνητικοὶ παράγοντες κινοῦνται πλέον σὲ ρυθμὸ προεκλογικῆς περιόδου καὶ ἐνδιαφέρονται παρὰ γιὰ διορισμοὺς καὶ τακτοποίηση ἡμετέρων∙ ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει καὶ κανένας ἔλεγχος ἀπ’ τοῦ Μαξίμου σὲ κυβερνητικὸ ἐπίπεδο, ἐνῶ ὅλοι σχεδὸν ἔχουν πάψει νὰ θεωροῦν τὸν Ναπολεοντίσκο ὡς πολιτικὸ κεφάλαιο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, πολλοὶ ἐπιχειροῦν ἄμεση διαφοροποίηση, ἐπειδὴ ἔτσι προσεγγίζουν καλύτερα κάποιους γνωστούς τους.