Συρία, ἐκκαθάριση ὀχυρῶν

Στὴν ἐκκαθάριση τῶν τελευταίων ὀχυρῶν τῶν Τζιχαντιστῶν, στὰ ὅρια τῆς Δαμασκοῦ καὶ στὸ Ἰντλίμπ, ἐπιδίδεται ἡ συριακὴ κυβέρνηση, μὲ ἔντονες τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων∙ στὴν Γκοῦτα συνεχίζονται οἱ βομβαρδισμοί, ἐνῶ χιλιάδες γυναικόπαιδα εἶναι ἐγκλωβισμένα, χωρὶς τροφή, φάρμακα καὶ νοσοκομειακὴ περίθαλψη. Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ ἀνακωχὴ καὶ τὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς χρησιμοποιοῦν τοὺς ἀμάχους ὡς ἀνθρώπινη ἀσπίδα∙ στὸ Ἀφρὶν ἔχουν φθάσει οἱ συριακὲς δυνάμεις, μετὰ ἀπὸ συμφωνία μὲ τοὺς Κούρδους, ἐνῶ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα παραμένουν καθηλωμένα στὰ σύνορα γιὰ σαράντα μέρες καὶ ἡ ἀντεπίθεσή τους δὲν ἄρχισε ἀκόμη, παρὰ τὶς ἀπειλὲς τῆς Ἄγκυρας. Τὴν συμφωνία ἔχει ἐγκρίνει ἡ Μόσχα, ὁπότε εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη ἡ παρασπονδία τῆς Τουρκίας, ἐνῶ Ἀμερικὴ καὶ Ἰσραὴλ στηρίζουν οἰκονομικὰ καὶ στρατιωτικὰ τὶς κουρδικὲς δυνάμεις, ἔστω κι ἂν πολεμοῦν κατὰ τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ στὴν Δαμασκό.