Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως στὴν Συρία καὶ τὶς ἀντεγκλήσεις Ἰρὰν καὶ Ἰσραήλ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2270 δολλάρια καὶ 131,4950 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκαν, χρυσός, 1328,60, καὶ πετρέλαιο, 66,25. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν ἰδιαιτέρως, γιὰ τὴν κλιμάκωση τοῦ πολέμου στὴν Μέση Ἀνατολή, ἂν καὶ ὁ διατηρούμενος διάλογος Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχας θεωρεῖται ἐπαρκὴς ἐγγύηση, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ὅποιων ἐκτροπῶν∙ στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Μόσχα παρουσιάσθηκαν ἀνοδικὲς τάσεις, γεγονὸς ποὺ ἀποδίδεται στὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν κινεζικὴ οἰκονομία, μὲ τὶς ἐπιπτώσεις της στὴν ρωσική. Οἱ ἐκλογὲς τῆς Ἰταλίας δείχνουν διαφαινόμενη τὴν νίκη τῶν δεξιῶν κομμάτων, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ ἴσως τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι στὴν ἐξουσία, ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν διαφόρων τάσεων∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀριστερὰ φαίνεται, στὴν ἄλλοτε κοιτίδα της, ὅτι χάνει τὴν πλειοψηφία, ἂν καὶ τὸ ἰταλικὸ ἐκλογικὸ σύστημα εἶναι ἀρκετὰ πολύπλοκο, παρὰ τὴν πρόσφατη ἀλλαγή του.