Ἀμερική, ὁπλοφορία δασκάλων

Τὴν παροχὴ ἀδείας, γιὰ ὁπλοφορία τῶν δασκάλων, προτείνει ὁ πρόεδρος ὡς ἀπάντηση στοὺς συνεχιζόμενους θανάτους στὰ σχολεῖα ἀπὸ παιδιὰ μὲ ὅπλα∙ ἡ πρόταση τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ προκάλεσε τὴν ὀργὴ τῆς πλειοψηφίας τῶν Ἀμερικανῶν, διότι τὴν θεωροῦν ὡς κλιμάκωση τῆς ἀσυδοσίας. Ὁ πρόεδρος ἀναγνωρίζει, ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ καταργήσει τὴν ὁπλοφορία, διότι αὐτὸ σημαίνει σύγκρουση μὲ τὰ ὀργανωμένα συμφέροντά της, τὰ ὁποῖα καὶ τὸν ἀνέβασαν στὴν ἐξουσία∙ ἀλλά, τὸ κίνημα γιὰ κατάργηση τῆς ὁπλοφορίας, κλιμακώνεται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ πρωτοπορία τοὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι, χάρις στὴν ψηφιακὰ μέσα, ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς συνεννοήσεως καὶ ὀργανώσεώς τους, μὲ κύριο σκοπό, τὸν τερματισμὸ τῶν τυφλῶν θανάτων στὴν χώρα τους. Ἐὰν ἐπεκταθεῖ τὸ κίνημα, τότε δημιουργοῦνται ἄλλες καταστάσεις, ἄγνωστες γιὰ τὴν ὥρα.