Γιοῦνκερ, σαφὴς εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ στὰ Σκόπια

Τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια μεταφέρει ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ στὰ Σκόπια, πρῶτο σταθμό, ζήτησε τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς ὀνομασίας μὲ τὴν Ἑλλάδα, χωρὶς νὰ ἀναφέρει τὸ συνταγματικό της ὄνομα, ἐνῶ τοὺς συνεχάρη γιὰ τὴν πρόοδο στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τοὺς διαβεβαίωσε, ὅτι ἀποτελοῦν μέρος τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν σαφέστατος, ὑπάρχει μόνο ἡ ἐπίσημη ὀνομασία καὶ οὐδὲν ἄλλο, πρὶν ἀπ’ τὴν συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα∙ ἡ ἀποδοκιμασία τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἄμεση, διότι εἶχε ὑποσχεθεῖ στὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, ὅτι ἀποδέχεται τὸ ὄνομα «Μακεδονία». Τὸ θέμα εἶναι, ὅτι οὐδεὶς τοῦ ἔχει ἐμπιστοσύνη γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὸ κρατίδιο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν τὶς ἱστορικὲς εὐαισθησίες τῶν Ἑλλήνων, καὶ δικές τους σὲ μεγάλο βαθμό.