Ταλαντευόμενος γιὰ πόλωση

Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐμφανίζεται ταλαντευόμενος γιὰ τὴν πόλωση, καθὼς ἐμφανέστατα προκαλεῖ τὴν ἐξέγερση τοῦ κόσμου, ἀλλὰ δὲν διαθέτει ἄλλο μέσο κομματικῆς συνοχῆς∙ ἡ ἀπάντηση τῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶναι ὀξύτατη, ἐνῶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προσέφυγε στὴν δικαιοσύνη, γιὰ τὶς συκοφαντίες ἐναντίον του ἀπ’ τὸ κυβερνητικὸ ὄργανο, καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἀναμένεται ἔχειν ἑνιαία στάση στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή. Τὸ ἀξιοπερίεργο εἶναι ὅτι καὶ ὁ Ρουβίκωνας στρέφεται κατὰ τῆς σκευωρίας, ἐνῶ ἐπιτέθηκε στὰ γραφεῖα τῆς Novartis καὶ τὰ ἔσπασε, μὲ τὴν Ἀστυνομία ἀποῦσα∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ οἱ παρακρατικοὶ μηχανισμοὶ ἐγκαταλείπουν τὸν πρωθυπουργό, εἴτε διότι αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔχουν λάβει ὑπερατλαντικά, εἴτε διότι ἀναζητοῦν τὴν σωτηρία τους ἐκτὸς ΣΥΡΙΖΑ, μαζὶ μὲ ἄλλους ὁμοϊδεάτες τους. Τὸ Μέγαρο Μαξίμου ἀπολαμβάνει τὴν πλήρη ἀπομόνωσή του καὶ στὸ ἐσωτερικό, καθὼς καὶ ἀρκετοὶ βουλευτὲς τηροῦν ἀποστάσεις, ἐνῶ ὁ συνεταιράκιας ἔχει ἀποσυρθεῖ στὰ ἀζήτητα καὶ τὸν ἀντικαθιστᾶ ὁ ὑφυπουργός.