Προκλητικότατη ἡ Ἄγκυρα

Ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει τὶς προκλήσεις της, μὲ τὸν πρωθυπουργό της ἀπειλεῖν τοὺς πάντες στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Μεσόγειο∙ προειδοποιεῖ, «νὰ μὴν κάνει κάνεις λάθος ὑπολογισμό, γιατὶ μποροῦμε νὰ ἐξαφανίσουμε κάθε κίνδυνο», μὲ ἀποδέκτη τὴν Εὐρώπη περισσότερον, ὀλιγώτερον τὸν Ἑλληνισμό. Ἡ τριμερὴς τηλεφωνικὴ συνομιλία, Μέρκελ, Ποῦτιν καὶ Μακρόν, μὲ ἀντικείμενο τὴν Συρία, ἀφοροῦσε καὶ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή, ἂν καὶ ἡ Τουρκία δήλωσε, ὅτι δὲν θὰ συμμορφωθεῖ. Στὴν Κύπρο οἱ Τουρκοκύπριοι ζητοῦν ἄμεση συμμετοχὴ στὶς ἔρευνες ὑδρογονανθράκων∙ ὁ ρόλος τοῦ Ναπολεοντίσκου κατέστη πλέον περιθωριακός, καθὼς δὲν ἔχει ἐνημερώσει τὴν Μόσχα καὶ τὸ Πεκῖνο καὶ τὸν ὑποκαθιστοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐνῶ ἐπιβαλλόταν ἔχειν πρωταγωνιστικὸ ρόλο. Ἔχουν πεισθεῖ οἱ ἑταῖροι μας, ὅτι οὔτε γιὰ τὴν προάσπιση τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων εἶναι ἱκανός∙ τὰ προστατεύουν οἱ ἴδιοι, στὰ πλαίσια τῆς αὐτονόμου διεθνοῦς πολιτικῆς παρουσίας τους καὶ τοῦ ἑνιαίου νομίσματος.