Σεντένο, ἑπόμενη κυβέρνηση

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ προέδρου τοῦ Γιούρωγκρουπ, ὅτι, «εἶναι ἀπαραίτητο ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση νὰ ἀναλάβει τὴν ἰδιοκτησία τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμμτος», γιὰ τὴν ὁμαλὴ ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση, ἀπετέλεσε σαφέστατο μήνυμα πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὶς ἀγορές∙ δηλαδή, ὁ Μάριο Σεντένο προέβλεψε πολιτικὲς ἐξεξλίξεις, ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἀπομάκρυνση τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς φάρας του. Ἄλλωστε, καὶ ἡ βελτίωση τῆς ἀξιολογήσεως τῆς Moody’s δὲν κρίθηκε ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτὲς καθόλου εὐνοϊκά, διότι σήμαινε ἐπιστροφὴ στὸ ἐπίπεδο τοῦ 2014, πῆρε πίσω ὅσα χάσαμε μὲ τὸν κομμουνισμό, ἐνῶ τὴν ἑπομένη τὰ ἐπιτόκια τῶν ὁμολόγων μας ἀνέβηκαν ἀρκετά∙ ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ τὰ ξεχνάει αὐτά, ὅπως καὶ τὴν προδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα.