Προστασία συνόρων Εὐρώπης

Τὴν παρέβαση τῆς Εὐρώπης, γιὰ τὴν προστασία τῶν συνόρων της στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Κύπρο, ἐπιχείρησε νὰ ἀποτάξει ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν καὶ προετοιμάζει τὸν λαόν του γιὰ ἐπιστράτευση, ἐνῶ ἐξέδωσε Navtex, γιὰ τὴν περιοχὴ ἀπ’ τὴν Πάφο μέχρι τὴν Ἱεράπετρα∙ ἡ ἀπάντηση ἦταν ἄμεση, μὲ τὴν χθεσινὴ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία, Μέρκελ, Ποῦτιν καὶ Μακρόν, τὴν πρώτη σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς μεταξὺ τῶν μεγάλων ἡγετῶν τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἀπὸ τετραετίας. Οἱ τρεῖς ἐπιδιώκουν ἀποτρέψαι τὴν μαζικὴ εἰσβολὴ τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Συρία, μὲ ἀπρόβλεπτες προεκτάσεις, ἀλλὰ καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ σουλτάνου, ἀπέναντι στὶς προκλήσεις του, στὰ δυτικὰ καὶ νότια σύνορά του∙ ἡ διαφύλαξη τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων τίθεται πλέον εὐθέως σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο καὶ ἡ Μόσχα ἀποδέχεται τὸν ρόλο τοῦ συμπαραστάτου, διότι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν περιοχὴ καὶ ἔχει πλήρη ἐνημέρωση ἀπ’ τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη καὶ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπουσιάζει…